มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชม

เวียนบรรจบครบ 1 รอบเดือน เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชมจากลูกค้า เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และข้อกำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ได้รับรางวัลประจำเดือนกันยายนมีดังนี้ 
1. นายเอกลักษณ์-ขนส่งตู้เย็น
2. นายยุทธพล-ขนส่งเฟอร์นิเจอร์
3. นายสมศักดิ์-ขนส่งกระเบื้อง
4. นายปัณวิทย์-ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า