Training

บริษัทฯ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการรายงาน มีทางเลือกการให้บริการที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้เปรียบในการแข่งขัน มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการให้บริการ (KPI) ตามเกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าและตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

KPIs เป็นหลักเกณฑ์ที่สร้างความสำเร็จขององค์กร รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานการปฏิบัติงานให้ลูกค้าตามข้อกำหนด ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ไว้วางใจ ใช้บริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องยาวนาน


 • September 4, 2017

  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชม

  เวียนบรรจบครบ 1 รอบเดือน เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชมจากลูกค้า เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน และให้เล่าประสบการณ์ในการทำงานให้เพื่อนร่วมงานทราบ เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำความดี ผู้ที่ได้รับรางวัลมี นายเอกลักษณ์-ขนส่งตู้เย็น นายยุทธพล-ขนส่งเฟอร์นิเจอร์ นายสมศักดิ์-ขนส่งกระเบื้อง นายปัณวิทย์-ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอปรบมือรัวๆ ให้ดังๆ ครับ ขอบคุณมาก

  Read more
 • August 22, 2017

  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ทำงานดีเด่นและได้รับคำชม

  หนึ่งในมาตรการเพื่อยกระดับการบริการส่งสินค้า และติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านลูกค้าในนามบริษัทเพาเวอร์บาย เพื่อให้บังเกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการ เมื่อครบกำหนดรอบของทุกๆเดือน บริษัทจะจัดมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำดีได้รับคำชม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะดำรงค์ไว้ในความดีตลอดไป ขอขอบคุณที่ตั้งใจทำงานเพื่อความก้าวหน้าของท่านทุกๆคน

  Read more