บริษัท วี.คาร์โก จำกัด จัดสัมมนาและกิจกรรมประจำปี 2017

พวกเราชาว V.Cargo พร้อมใจกันร่วมสัมมนาและกิจกรรมประจำปี เพื่อเป็นการพักผ่อนและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่ Novotel ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 2560