สัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV

ร่วมสัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสรรหาช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ระหว่าง วันที่ 12-15 ก.ย. 2560