• September 16-17, 2017

  บริษัท วี.คาร์โก จำกัด จัดสัมมนาและกิจกรรมประจำปี 2017

  พวกเราชาว V.Cargo พร้อมใจกันร่วมสัมมนาและกิจกรรมประจำปี เพื่อเป็นการพักผ่อนและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานที่ Novotel ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 2560

  Read more
 • September 12-15, 2017

  สัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV

  ร่วมสัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสรรหาช่องทางใหม่ๆ ในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ระหว่าง วันที่ 12-15 ก.ย. 2560

  Read more
 • September 7, 2017

  สัมมนาในงาน Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0

  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ร่วมสัมมนาในงาน Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0 เพื่อแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ บริษัท CA ณ อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์

  Read more
 • September 4, 2017

  สัมมนากับกรมการขนส่งทางบกเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

  ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ร่วมสัมมนากับกรมการขนส่งทางบกเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่องการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวก และการพัฒนาระบบออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและตัวแทนสหพันธ์พร้อมสมาคมต่างๆ ร่วมแชร์ประสบการณ์จำนวนมาก...

  Read more