บริการจองระวางบรรทุกสินค้าทางอากาศและทางทะเล (FREIGHT FORWARDING)

  • บริการจองเครื่องบินและเรือส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก (Booking Air & Sea Freight both Inbound and Outbound)
  • บริการรวบรวมสินค้ารายย่อย และจัดส่งในคราวเดียว (Consolidator)
  • บริการจัดส่งสินค้าต่างขนาดที่มาในคราวเดียวกัน (Break Bulk Handling)
  • การบริหารจัดการคลังสินค้าในโครงการ (Project Cargo Management)
  • บริการส่งสินค้าถ่ายลำ (Transshipment Operation)
  • การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จนเต็ม (FULL CONTAINER LOAD - FCL) : DRY , REFER (REFRIGERATED CONTAINER HIRING, N.V.O.C.C)
  • การบรรทุกสินค้าใส่ตู้ไม่เต็ม (LESS THAN CONTAINER LOAD - LCL)
  • บริการบรรจุภัณฑ์และเคลื่อนย้าย (PACKING, MOVING SERVICES)

การขนส่งทางทะเล (Sea Freight)


เมื่อคุณต้องการที่จะได้นำสิ่งของไปยังประเทศทั่วโลก บริษัท วี. คาร์โก จำกัด บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และสามารถเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะ พวกเรามีเครือข่ายผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของคุณจากพอร์ตหนึ่งไปอีกพอร์ตหนึ่ง

ผ่านเครือข่ายทั่วโลกของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และ การตั้งราคาที่ลดลง เราให้บริการแบบบูรณาการโซลูชันของบริการขนส่งสินค้าทางทะเล ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ได้กำหนดสินค้าจัดเรียงรถกระบะ ที่ตั้งของการจัดส่ง และความคล่องตัวในการจัดการเอกสาร รับประกันถึงการขนส่งของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพูดถึงการขนส่งสินค้าทางทะเล เรามีบริการที่หลากหลายสำหรับ การจัดส่ง FCL และ LCL รวมถึงการจัดส่งแบบรวมของผู้ซื้อ (buyer’s consolidation)