• DBD – LOGISTICS MANAGEMENT AWARD

    ได้รับ DBD-Logistics Management Award และได้รับการรับรองการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2560

  • ลงปกนิตยสาร Logistics Thailand

    ได้รับเกียรติจากนิตยสาร Logistics Thailand นำเรื่องราวที่บริษัทได้รับรางวัล ELMA 2017 สาขาผู้ให้บริการขนส่ง ประจำเดือน กันยายน 2560

  • ได้รับรางวัล ELMA Award 2017

    บริษัท วี คาร์โก้ จำกัด สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จากเวที ELMA 2017