image image

DBD-Logistics Management Award

บริษัท วี คาร์โก้ จำกัด ได้รับรางวัล DBD-Logistics Management Award และได้รับการรับรองการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2560

อีกหนึ่งความภูมิใจ ที่ได้รับ DBD-Logistics Management Award ผ่านการตรวจสอบ อบรม จากกรรมการ และได้รับการรับรองการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2560 โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวาศ์ รมต ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยทางกรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าวที่สามารถเป็นตัวกำหนดในการทำงานของ LSP ไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากล เพื่อรองรับ AEC และ EEC