image image

ลงปกนิตยสาร Logistics Thailand

บริษัท วี คาร์โก้ จำกัด ได้ลงปกนิตยสาร Logistics Thailand ประจำเดือน กันยายน 2560

ได้รับเกียรติจากนิตยสาร Logistics Thailand นำเรื่องราวที่บริษัทสามารถประกวดและได้รับรางวัล ELMA 2017 สาขาผู้ให้บริการขนส่ง ลงปกหน้าอีกวาระหนึ่ง ประจำเดือน กันยายน 2560 ต้องขอขอบพระคุณ คุณอรุณ บริรักษ์ เจ้าของและบรรณาธิการ เป็นอย่างยิ่ง