image image image image image image image image

ELMA 2017

ELMA 2017

ELMA 2017

ELMA 2017

ELMA 2017

ELMA 2017

ELMA 2017

ได้รับรางวัล ELMA Award 2017

บริษัท วี คาร์โก้ จำกัด สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จากเวที ELMA 2017

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารโลจิสติกส์ ประจำปีนี้ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สามารถคว้ารางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จากเวที ELMA 2017 ได้แก่ วี. คาร์โก ด้วยมีจุดเด่น คือ การนำเทคโนโลยี - นวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงาน โดยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะรางวัล ELMA 2017 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ วินิจฉัย แจ่มแจ้ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วรรณภรณ์ เกตุทัต และตัวแทนจากสำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ รางวัล ELMA ที่ย่อมาจากรางวัล Excellent Logistics Management Award ถือเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ที่สำคัญในแวดวงธุรกิจการขนส่ง นายอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ผู้สามารถคว้ารางวัล ELMA 2017 ได้สำเร็จ เผยว่า การได้รับรางวัล ELMA เป็นกำลังใจให้กับ วี. คาร์โก เป็นการรับประกันมาตรฐานของ วี.คาร์โก ที่ก้าวไปสู่ระดับสากล สำหรับการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ELMA นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันในปีนี้ โดยเน้นให้ผู้ประกอบการไทย ขยายขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้ทัดเทียมต่างประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานประกาศรางวัล ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้คว้ารางวัล ELMA ทุกสาขา และจัดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไทย

นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผม กับการได้เข้าไปรับตำแหน่งกรรมการพิจารณารางวัล ระดับประเทศ Excellent Logistics Mabagement Award ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์ และที่สุดบนถนนแห่งความสำเร็จ ก็ได้สุดยอดผู้ประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSP - Logistics Service Provider) คือ V Cargo Co., Ltd. และก็รู้สึกถึงความภูมิใจในวันที่รับ Certificate of Appreciation Award ในงาน TILOG LogistiX 2017 ที่ไบเทค เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมาครับ