การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

บริษัท วี. คาร์โก จำกัด มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงผู้บริโภคที่กำลังมองหาระบบขนส่งที่พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการนำเทคโนโลยี่สารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิผลได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะต้องการขนย้ายสินค้า ตั้งแต่เอกสารชิ้นเล็ก ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ บริการธุรกิจได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หรือ SMEs เพื่อลดปัญหาเรื่องความล่าช้า ราคาที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม และการบริการและคนขับรถส่งของที่ไม่ได้มาตรฐาน

นอกจากนี้บริษัทมีเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้าแบบ Real Time และสามารถ Tracking Online ได้ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานของบริษัทได้ในทุกทีทุกเวลา และทุกต้นเดือนจะมีการรายงานการทำงานรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีผลงานได้ตามกำหนดในตัวชี้วัดหรือไม่ (KPI) เพื่อแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้ได้ถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนด (PDCA)