สมาชิก

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ