สมัครงาน


ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ E-mail : info@vcargo.co.th หรือ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ (ซอยพหลโยธิน 48)
ติดต่อ คุณอรวรรณ เต๊ะชัย หรือ คุณจิราภรร์ ครุฑรัมย์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)

ในวันเวลาทำการปกติ จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. วันเสาร์ติดต่อได้เวลา 09:00 - 16:00 น.

ลักษณะของงาน :

 • รับผิดชอบการบริหารงานโดยรวมของงานการตลาด ด้านขนส่ง ต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดำเนินตามเป้าหมาย ,แผนงานและนโยบายที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป หรือผู้มีประสบการณ์ สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับขนส่งมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารโต้ตอบกับลูกค้าได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที
view more

ลักษณะของงาน :

 • สรรหาบุคลากร สัมภาษณ์งาน ปฐมนิเทศ อบรบพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ และงานต่างๆในส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป (เพศชายเท่านั้น)
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยันซื่อสัตย์และอดทน
 • มีทัศนคติที่ดี
view more

ลักษณะของงาน :

 • รับและจัดส่งกระจายสินค้าตามสาขาและที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเที่ยววิ่ง รายได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย 23 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ในด้านจัดส่งสินค้าและตรวจเช็คสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะในการเป็นผู้นำ
 • มีความขยันซื่อสัตย์อดทน
 • มีพนักงานติดรถประจำ 1 คน
 • รถกระบะตอนเดียว ตู้ทึบสูง 2.10 เมตร สีขาวเท่านั้น
view more