ปรับมาตรการสู้โควิด 19

ของ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด

ELMA Award 2017

บริษัท วี.คาร์โก จำกัด คว้ารางวัลผู้ประกอบการ
ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์

การขนส่งสินค้าทางบก

การให้บริการขนส่งสินค้า :
B2B    B2C    C2C    SOP

การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ สำหรับสินค้าทั่วไปที่เสียง่าย
และจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วที่สุดในเวลาที่สำคัญ

การขนส่งทางทะเล

วี. คาร์โก ไม่มีการจัดส่งที่ใหญ่เกินไป
หรือหนักเกินไปสำหรับการขนส่งทางทะเล

Logistics

Service

Provider