รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถานีตํารวจนครบาลบางเขน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 บริษัท วี.คาร์โก้ จำกัด ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ในการสนับสนุน การต่อเติมห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน