ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

ไปรษณีย์ไทย 4.0 ครบรอบ 15 ปี นายอุดม ศรีสงคราม ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช