ประวัติบริษัท

บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2531 โดยเริ่มจากการดำเนินพิธีการศุลกากร การขนส่งสินค้ารวมทั้งการนำเข้าและส่งออก วัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งหลายวัฒนธรรมและการติดตั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

การดำเนินงานของเราครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยให้บริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท เช่น Milk Run, Multi Drop, Cross Docking, Back Haulage และ Home Delivery & Installation เป็นต้น เราแบ่งลูกค้าของเราออกเป็นสองประเภท คือ กลุ่มลูกค้าโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) และ กลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) บริษัท วี. คาร์โก จำกัดมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

บริษัทฯ มีการใช้ระบบควบคุมการให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System - TMS) และ ระบบติดตามการปฏิบัติงาน (Global Positioning System - GPS) ซึ่งสามารถติดตามได้จากระบบสแกนบาร์โคด ที่ลงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ยังให้บริการ Freight ทั้งทางอากาศและทางทะเล ให้บริการงานด้านพิธีการออกของจากศุลกากร (Customs Clearance) การขนส่งทางอากาศ (Air-freight) การขนส่งทางทะเล (Sea-freight) ทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound and Outbound Services) การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้เราอยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้านของการบริการผ่านระบบ EDI (Electronic Data Interchange)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร
 • ประสบการณ์กว่า 30 ปี
 • ดำเนินการด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย
 • ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก
 • พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • จัดส่งตรงเวลา ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
 • ฐานลูกค้ามากกว่า 40 บริษัท ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ธุรกิจอาหาร
  ผู้ส่งออกและนำเข้า และโรงงานผู้ผลิต เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา

 • บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531
 • ผู้ก่อตั้ง:
  - คุณอุดม ศรีสงคราม, กรรมการผู้จัดการ
  - คุณจำนง ศรีสงคราม, รองกรรมการผู้จัดการ
 • บริษัทในเครือ:
  - V. Cargo & Supply Co., Ltd.
  - UPSR Logistics & Services Co., Ltd.
 • ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
 • รายได้รวมปีละกว่า 800 ล้านบาท
 • ด้วยกำลังแรงงานมากกว่า 400 คนพร้อมพนักงานขับรถและผู้ช่วย 1,500 คน