บริการจองระวางบรรทุกสินค้าทางอากาศและทางทะเล (FREIGHT FORWARDING)

  • บริการจองเครื่องบินและเรือส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก (Booking Air & Sea Freight both Inbound and Outbound)
  • บริการรวบรวมสินค้ารายย่อย และจัดส่งในคราวเดียว (Consolidator)
  • บริการจัดส่งสินค้าต่างขนาดที่มาในคราวเดียวกัน (Break Bulk Handling)
  • การบริหารจัดการคลังสินค้าในโครงการ (Project Cargo Management)
  • บริการส่งสินค้าถ่ายลำ (Transshipment Operation)

การขนส่งทางอากาศ (Air Freight)


โหมด Priority Air: วิธีที่เร็วที่สุดในการจัดส่งพัสดุถึงปลายทาง

โหมด Standard Air: เที่ยวบินตามกำหนดเวลาที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลานำส่ง

เที่ยวบินเช่าเหมาลำเป็นทางออกที่ดี สำหรับโครงการที่มีปริมาณมากชิ้นงานหนัก และขนาดที่ใหญ่เกินมาตรฐาน ผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท วี. คาร์โก จำกัด จะดูแลถึงการวางแผนและเอกสาร

การจัดส่งแบบรวมของผู้ซื้อ (buyer’s consolidation) ผ่านการขนส่งทางอากาศ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี รวมถึงลดกระบวนขั้นตอนด้านเอกสารและลดความซับซ้อนต่างๆ