ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (TMS)

TMS เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองของเรา TMS นี้ช่วยให้เราและลูกค้าสามารถติดตามผลการขนส่งของพนักงานขนส่งของเราได้ในรายวันแบบเรียลไทม์

ระบบจะกรอกข้อมูลการจัดส่งครั้งแรกโดยผู้จัดการแต่ละไซต์ พนักงานขนส่งแต่ละคนมีสมาร์ทโฟน (SmartPhone) ของตัวเองซึ่งได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน TMS (TMS Application) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบ TMS พร้อมรหัสมาตรฐานของสินค้าในการรับ-ส่งสินค้า

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลด้านไอที หลังจากพนักงานขนส่งแต่ละคนล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองแล้วจะมีการเลือกงานที่ผู้จัดการไซต์กำหนดไว้สำหรับแต่ละพนักงานขนส่ง หลังจากโหลดเสร็จพนักงานขนส่งต้องคลิกเพื่อยอมรับในแอ็พพลิเคชัน TMS (TMS Application) เมื่องานแต่ละงานได้รับการจัดส่งแล้วพนักงานขนส่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยการถ่ายภาพและส่งข้อมูลเหล่านั้นไว้บนแอ็พพลิเคชัน โดยการส่งภาพระบบจะจดจำตำแหน่งนั้น

วอร์รูม (WarRoom) ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบระบบ หากพนักงานขนส่งได้ทำงานเสร็จสิ้นตรงเวลาในแต่ละวัน ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขนส่งได้ เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (TMS)
มีกระบวนการทำงานหลัก 10 โมดูล

 • การจัดการข้อมูลรถ
 • การจัดการข้อมูลคนขับรถ
 • การจัดการข้อมูลลูกค้า
 • การจัดการสถานที่ต้นทาง/ปลายทาง
 • การออกใบงานใบรับของและใบงานขนส่ง
 • โมดูลการวางแผนการขนส่ง
 • โมดูลการติดตามและอัพเดทสถานการณ์ขนส่ง
 • การติดตามด้วย GPS
 • การบำรุงรักษารถ
 • การรายงานผล

การติดตามสถานะการจัดส่งโดย TMS

 • ป้อนข้อมูล (Input Data)
 • รายงานการผลการจัดส่งแบบเรียลไทม์ (Real-time Delivery Report)
 • การรายงานผลดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI Report)
 • การเรียกเก็บเงิน / ใบแจ้งหนี้ (Billing/Invoicing)
 • การติดตามและตรวจสอบสถานะ (Trace & Track)

ประโยชน์จากระบบ TMS

 • ลดต้นทุนในการจัดส่ง
 • ทราบข้อมูลการใช้รถและต้นทุนของการขนส่งอย่างชัดเจน
 • สามารถติดตามข้อมูลด้านการขนส่ง
 • เพิ่มความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงเวลา
 • บริหารจัดการรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตาม ตรวจสอบสถานะ และการควบคุมการจัดส่งสินค้าด้วยประสิทธิภาพของ TMS

 • ระบบ API (API System)
 • การเตรียมเส้นทาง (Routing Preparation)
 • การควบคุมการจัดส่งสินค้าของรถแต่ละคัน
 • ระบบควบคุมและรายงานการจัดส่งแบบเรียลไทม์
 • บริการเก็บเงินปลายทาง (COD System)
 • การรายงานผลดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI Report)
 • การลดต้นทุนในการจัดส่ง
 • รายงานการดำเนินงานประจำวัน (Daily Operating Report)