บริการ C2C


 ถึงปลายทางรวดเร็วภายในวันรุ่งขึ้น (Next Day)

บริการจากบริษัท วี. คาร์โก จำกัด เป็นทางเลือกการขนส่งสินค้า จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (C2C) เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถส่งสินค้าถึงมือผู้รับในวันรุ่งขึ้น (Next Day) แม้จัดส่งในพื้นที่ที่ห่างไกล