การขนส่ง (TRANSPORTATION)

บริษัท วี. คาร์โก จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ปัจจุบันธุรกิจของลูกค้ามีความหลากหลาย และการจัดส่งสินค้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตของธุรกิจ ทีมงานของเราสามารถสร้างตัวเลือกในการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 30 ปี ในการให้บริการขนส่งภายในประเทศ บริษัทฯ ได้ขยายการบริการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยังประเทศในแถบอินโดจีน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ผ่านไปยังประเทศจีน รวมถึง มาเลเซีย และสิงคโปร์ ขอบเขตการให้บริการของเรา ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก การขนส่งสินค้าแบบ Breakbulk และการจัดส่งสินค้าแบบ B2B, B2C, C2C


บริการ B2B


บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ให้บริการลูกค้าที่ต้องการจัดส่งสินค้าไปยังสำนักงานและสถานประกอบการต่างๆ การส่งของในกลุ่ม ธุรกิจ - ธุรกิจ (B2B) เหล่านี้เป็น บริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade Companies) เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก ห้างร้าน สำนักงานทั่วไป และอื่น ๆ เป็นต้น

บริการ B2B สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  • บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผ่านแดน และข้ามพรมแดน

 บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Domestics)

ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความพร้อมการให้บริการด้วยรถขนส่งทุกประเภทที่มีมากกว่า 1,000 คัน ทำให้สามารถจัดกระบวนการขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผ่านแดน (International and Cross-Border)

ให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน CLMV สิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทั้งขาเข้าและขาออก