In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

     บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจด้านพิธีการศุลกากร (Customs Brokerage) การจองระวางบรรทุกสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ (Freight Forwarder) ตลอดจนการให้บริการด้านการนำเช้าและส่งออก (Customs Clearance) ด้วยประสิทธิภาพการให้บริการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท วี. คาร์โก จำกัดได้ขยายธุรกิจครอบคลุมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics) อย่างครบวงจร โดยเน้นบริการด้านขนส่งสินค้า ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน การขนส่งผลิตภัณฑ์จากโรงงานถึงร้านค้า และจากร้านค้าส่งตรงถึงผู้บริโภค

 

     ประเภทการบริการ  

    1. บริการด้านพิธีการศุลกากร บริการด้านพิธีการศุลกากร โดยจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ paperless ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและตรงไปตรงไปมา บริษัทฯยังได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) มาตรฐานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการทำงาน ผู้ที่ได้รับมาตรฐานเออีโอสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วยความสะดวกรวดเร็วและได้รับสิทธิพิเศษทางศุลการกรมากยิ่งขึ้น 

    2. บริการด้านขนส่งสินค้า บริการด้านขนส่งสินค้า โดยให้บริการขนส่งสินค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความพร้อมการให้บริการด้วยรถขนส่งทุกประเภทที่มีมากกว่า 1,000 คัน ทำให้สามารถจัดกระบวนการขนส่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมระบบขนส่งทั้ง Milk Run, Multi Drop, Cross Docking, Backhaul รวมถึง ระบบ Pooling System ซึ่งสามารถลดค่าขนส่งให้กับลูกค้าได้มากกว่า 20% บริการทั้งในกลุ่มลูกค้าโมเดิร์น เทรด (Modern Trade) และ กลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) รวมถึงบริการขนส่งถึงบ้านลูกค้าพร้อมติดตั้ง (Home Delivery & Installation) บริการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภายใต้สโลแกน ‘ช็อปตัวปลิว ไม่ต้องหิ้วให้เหนื่อย 

 

ระบบควบคุมการทำงาน  

    ควบคุมการจัดส่งสินค้าด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) สามารถติดตามเส้นทางการจัดส่ง แสดงผลได้ทันทีแบบ Real Time เสริมด้วยระบบ TMS (Transport Management System) เน้นตรวจเช็คการจัดส่งถึงที่หมาย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นมีการจัดทำรายงาน KPI (Key Performance Indicator) ชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานตามที่ลูกค้ากำหนด สร้างความมั่นใจและความไว้ใจสูงสุดในมาตรฐานการให้บริการ 

 

มาตรฐานรับรองคุณภาพ  

   บริษัท วี. คาร์โก จำกัด ได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล ได้รับเครื่องหมาย Q (Q-Mark) มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากกรมการขนส่งทางบก และยังได้รับใบรับรองเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Auothorized Economic Operator : AEO)มาตรฐานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการทำงาน

 VCGPWB Team